”Kunsten At Være 2.0.”

Bliv den du allerede er


12 ugers transformerende online forløb med LIVE undervisning 

 • Live undervisning, fordybelse og transformation
 • Mere end 20 års erfaring med egen personlig udvikling og som coach, facilitator og underviser
 • Baseret på Carl Jungs skyggesider, facilitering, sparring, anerkendende systemisk tilgang

 

Vær mere nærværende og autentisk 

~

 Vær mere tro mod dig selv

~

Lev livet fuldt og helt

 


Måske kender du det?

 • Du har læst utallige selvhjælpsbøger
 • Du har gået på flere kurser og uddannelser
 • Du har måske været i terapi eller coaching
 • Faktisk ved du udmærket godt det hele, men …
 • Du opnår ikke rigtigt vedvarende resultater.
 • Du falder tilbage til gamle, velkendte og uhensigtsmæssige mønstre
 • Du vil gerne være mere tro mod dig selv, men du oplever ikke den lethed, fred og udvikling, som du ønsker dig

 

Er du også godt træt af:

 • at du aldrig kommer helt i mål med din forandring?
 • at når du siger ”nu er det nu!”, så mister du alligevel modet og energien undervejs?
 • at du alt for ofte vender tilbage til gamle, uhensigtsmæssige mønstre?

 

Online LIVE forløbet ”Kunsten At Være 2.0.” er designet, så du kan skabe de varige og bæredygtige resultater, som du længe har ønsket, men som du måske indtil nu ikke helt har kunnet opnå.


Det betyder, at du kan begynde at leve dit liv med større bevidsthed. Altså fra din inderste kerne og essens.

I stedet for at du bliver revet rundt i centrifugen af ydre omstændigheder og hverdagens små og store dramaer.
Kan du mærke, at nu er det tid?
Tid til at leve dit liv endnu mere fuldt og helt?
Tid til at være endnu mere autentisk?
Tid til at være endnu mere tro mod dig selv?

Ja, det er tid! Jeg tilmelder mig forløbet.

Dette forløb gør dig i stand til at:

 • skabe og vedligeholde sunde og konstruktive relationer
 • slå bedre igennem
 • skabe øget fokus og bevidsthed
 • ændre egne uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • ikke at tage andres adfærd og reaktioner så personligt

Dette forløb giver dig:

 • tid og rum til fordybelse og refleksion
 • en tryg og anerkendende atmosfære, hvor du bliver set og hørt
 • større gennemslagskraft, mere handlekraft og energi
 • bedre selvværdsfølelse
 • mere sindsro, øget velvære og større glæde

“Kunsten At Være 2.0.” er designet til at give dig størst mulig udbytte.

Fordi vi arbejder med dit underbevidste på både visions, identitets- og værdiplan. Altså med dine drømme, længsler og med den du er dybest inde. 

Og vi anvender kun de mest anerkendte og velrenommerede kilder i alle processer.

Det betyder en bæredygtig og varig forvandling.

(Og det hele har jeg iøvrigt selv været igennem i min egen personlige udviklingsproces).

Helt kort:

Vi healer fortiden, forankrer nutiden og skaber fremtiden.

Det lyder godt - jeg er med!
IMG_4384

30 dages fuld "returret"

“Kunsten At Være 2.0.” kan transformere dit liv, som lignende af mine tidligere forløb har gjort det for tusindevis af andre deltagere. Jeg garanterer derfor, at hvis du efter at have gennemført de første første 30 dage af “Kunsten At Være 2.0.” - (dvs. deltaget "live" eller set modulerne 1-4, lavet øvelserne samt været aktiv i din Facebookgruppe) ikke allerede oplever en positiv forandring i din hverdag, så refunderer jeg 100% dit indbetalte beløb.

 

Med “Kunsten At Være 2.0.” gennemgår du en dyb personlig transformation, fordi vi arbejder på både visions, identitets- og værdiplan. Og vi arbejder med dit underbevidste, med din indre visdom, din intuition (med dine egne indsigter og hvad der opleves som sandt og meningsfuldt for dig!) Dét betyder en bæredygtig og varig forvandling.

Du får indsigt i det Carl Jung kaldte for dine indre personlighedsdele. Og du får mulighed for at integrere og omfavne hele dig. Alle aspekter af din personlighed. Også dem som du indtil nu ikke har været mest stolt af.

På dette forløb kalder vi det "Følelsesmæssig bevidsthed". Det handler om at lære at forstå, hvordan vi har udviklet og adopteret de overbevisninger, fordomme, måder at være på, som nu kontrollerer vores liv. Det handler om at blive bevidst om vores følelser, at tillade dem at være der og at lytte til den information og visdom, som de indeholder til os. Følelsesmæssig bevidsthed betyder at tage ansvar som voksne, for de ting der er sket i vores fortid, der fik os til at træffe begrænsende beslutninger om os selv. Beslutninger om hvad vi kunne eller ikke kunne, være eller have.

I det øjeblik vi fanger bare et glimt af dette afgørende vigtige arbejde, vil vores oplevelse af livet og vores relationer ændre sig uigenkaldeligt. Det er sand transformation.

Samtidig får du mulighed for at bearbejde gammel skyld og skam, tilgive dig selv og andre for fortidens "synder" samt opdage dine unikke fantastiske kvaliteter (og tage dem til dig). Og du bliver klædt på til at sætte dig attraktive mål og skabe dit eget liv gennem virksomme strategier. Med andre ord: vi healer fortiden, forankrer nutiden – og skaber fremtiden!

Processen er emergerende i sin form. Det betyder, at vi hele tiden er nysgerrige på, hvad der dukker op undervejs, og at vi løbende justerer undervisningen med udgangspunkt i, hvor vi er som individer og som gruppe. Det skaber større meningsfuldhed og endnu bedre resultater for alle.

Jeg støtter og guider dig før, under og efter forløbet. Og du vil hele tiden blive set og mødt lige præcis der, hvor du er.

Den eneste forudsætning du skal have for at være med - og for at lykkes er, at du møder op med et oprigtigt ønske om og vilje til forandring.


Du får:

På "bronze-forløbet"

 • 60-90 minutters online LIVE undervisning, øvelser og refleksion hver tirsdag aften fra kl. 19.30 i 12 uger. I alt næsten 20 timers transformativ undervisning og fordybelse.

På "sølv-forløbet" får du derudover:

 • Optagelser af samtlige sessioner direkte i din indbakke. Så har du ikke mulighed for at deltage på selve aftenen, så ser du blot optagelsen, når det passer bedst for dig. 

På "guld-forløbet" får du ekstra derudover:

 • En Facebook gruppe, hvor vi deler, støtter og opmuntrer hinanden.
 • Mulighed for træningsmakker ("buddy").
 • BONUS LIVE SESSION: "LYSET I LYSET" - en guided ressourcerejse på din tidslinien. 45-60 minutter.
 • EKSTRA BONUS LIVE SESSION: Opfølgning online en måned efter afslutning af dit forløb. 45-60 minutter.

Om Steen Beck-Hansen

 

IMG_3326

 
IAF Certified Facilitator (CPF), International Certified Coach (ICC og ICF),
NLP Trainer (Makani/NLP Huset), International Coach (Lambent do Brasil) samt Integrative Coach Professional (The Ford Institute, San Diego).
Certified 3P/State of Mind Facilitator (Innate Wellbeing, UK).
Systemisk trænet hos bl.a. Attractor, Århus.

Jeg har mere end 20 års erfaring med min egen personlige udvikling, og som facilitator, coach og træner. Jeg får at vide, at jeg med min personlige stil og mit nærvær  formår at skabe engagement og energi i undervisningen og udviklingsprocesser. Jeg tror på, at komplicerede, teoretiske ideer giver mest mening og størst udbytte, når de omsættes til dagligdags ”nede-på-jorden” eksempler, som umiddelbart kan anvendes i hverdagen. Og på en afslappet og uformel måde med både hjerte og humor.

ALT DETTE INDHOLD FÅR DU:

Uge 1: Introduktion til forløbet - vi skaber fundamentet

En grundig introduktion til og intention med forløbet, der giver dig det bedst mulige afsæt for et vellykket forløb.

Du bliver helt tydelig på dit eget ”hvorfor”. Hvad ønsker du at få ud af dette forløb? Hvad er noget af det bedste, der kan ske? Og dit ”hvorfor” er det, som kommer til at drive dig succesfuldt gennem hele forløbet.

Uge 2: Din personlige vision og 90 dages målsætning

Dit personlige vision board + 90 dages mål, støttesystem til at holde fokus. 


Uge 3: Overbevisningernes magt og magi

Dine overbevisninger er en integreret del af din personlighed, og bestemmer i høj grad dine tanker og handlinger. Overbevisninger påvirker dit forhold til din familie, arbejde, dig selv og til verden. Overbevisninger kan endda påvirke din biologi og sundhed.

Problemet er, at dine overbevisninger ikke altid er i overensstemmelse med virkeligheden.

 

Uge 4: Ansvar og underliggende forpligtelser

Underliggende forpligtelser eller konkurrerende forpligtelser kommer ud fra erfaringer fra vores fortid. Som børn har vi ubevidst draget konklusioner og truffet beslutninger på baggrund af en smertefuld oplevelse eller omstændighed.

Disse forpligtelser kan være en måde at håndtere eller undgå ubehagelige oplevelser, reaktioner eller omstændighederne på.


Uge 5: Accept og uafsluttede sager

I denne udforskning af accept, vil vi se på de ting du tidligere har forsøgt at ændre, som du ikke har nogen kontrol over. 

 

Uge 6: Accept og overgivelse

Her vil vi fokusere på accept af de ting, vi ikke kan ændre. Det at acceptere alle situationer og omstændigheder i dit liv og i verden, er en af de mest værdifulde ting, som du kan give dig selv. Det er vejen til fred i sindet.


Uge 7: Ansvar

Det handler helt enkelt om at tage 100 % ansvar for de dine handlinger og omstændigheder du har i dit liv. Og tage ansvar for at tage de beslutninger og de tiltag, der er nødvendige for at opnå dit mål og opfylde din vision.

 

Uge 8: Valg

Som mennesker er vi velsignet med friheden til at vælge. Uanset om det virker sådan eller ej, så har du altid en række valgmuligheder til rådighed i enhver situation. Helt overordnet har du minimum tre valgmulighed. 1) Accept af situationen/omstændigheden, 2) Påvirke/ændre situationen/omstændigheden til noget andet og bedre og 3) Du kan forlade situationen/omstændigheden.


Uge 9: Tilgivelse

Når negative fortolkninger af situationer der har fundet sted tidligt i vores liv, bliver en del af vores ubevidste måde at være i verden på, omdannes de til begrænsende overbevisninger, der  har en dybtgående indvirkling på kvaliteten af vores voksenliv. Det er tid til at tilgive dig selv for disse ubevidste og uskyldige fejltolkninger, så du i endnu højere kan skabe og have det du ønsker i dit liv. 


Uge 10: At elske og ære dig selv 

At ære og anerkende sig selv fuldt og helt er altafgørende for sunde og givende relationer til andre - og ikke mindst til sig selv. Det er en del af en samlet praksis, hvor vi giver os selv den følelsesmæssige næring, vi har brug for. 


Uge 11: Tag dit lys tilbage

Det er nemt og ret almindeligt at tro, at vi ikke er som de mennesker, som vi ser som ”noget særligt”. Vi tror måske, at de har noget som vi, ikke har, som gør dem i stand til at fuldføre de ting, vi ikke kan. Men vi mangler ikke noget, som vi har brug for for at kunne præstere og opnå vores dybeste drømme. Hver af os har indeni alle de kvaliteter, egenskaber og potentialer som vi kan se i alle andre. Selv om vi ikke altid udtrykker dem, er det hele allerede eksisterende inde i hver af os.

Uge 12: Hvordan du bidrager til det fælles

Når vi bidrager til noget fælles, noget der er større end os selv,  giver det os en fornemmelse af meningsfuldhed - og ofte passion. Samtidig gør det os lettere i stand til at se på vores ego-skabte problemer med mindre dramatiske øjne.


BONUS - for dig som er "GULD deltager"

Online LIVE session "Lyset i lyset" - En guidet ressourcerejse på din tidslinie

(45-60 min.) 

+

EKSTRA BONUS "LIVE" SESSION: 

Opfølgning online LIVE en måned efter afslutning af dit forløb.

(45-60 min.)
Der er overordnet to måder, du kan vælge at deltage på:

"Bevidsthed og transformation"

 • Du bruger tid på de guidede processer og meditationer, jeg sender dig til at støtte dig på din rejse.
 • Du er med LIVE hver uge på online undervisning og gruppesparring, og de gange du ikke er med, får du tilsendt link til ugens webinar enten som video eller som Mp3. 
 • Du går all in, comitted til at skabe varig forandring og transformation i dit liv.
 • Du er PARAT til at frigøre dit potentiale, og du deltager aktivt i processerne.
 • Du sparrer med de andre i facebook gruppen.
 • Du laver øvelser sammen med din buddy. (En "buddy" er en meddeltager, som er i samme båd som dig. Det er frivilligt og helt op til dig, om du har lyst til det - eller om du har det bedst med at gennemføre processer og øvelser alene).

Tidsforbrug: fra 2 timer om ugen.


"Inspiration og læring"

 • Du deltager ad hoc, og som du har ressourcer til.
 • Du vælger det ud i materialet, du har tid til og brug for. 
 • Du stiller måske indimellem et spørgsmål i Facebookgruppen, men deltager ellers ikke aktivt der. 

Tidsforbrug: Ca. 1 time om ugen. 


Du tilmelder dig her!

Og det praktiske:

Hvordan?

 • 12 ugers online LIVE undervisning, øvelser, refleksion og fordybelse hver tirsdag aften fra kl. 19.30. Varighed 60-90 minutter.
 • Har du ikke mulighed for at deltage på selve aftenen, så ser du blot optagelsen, når det passer bedst for dig. (Sølv og guld deltagelse).
 • En Facebook gruppe, hvor vi deler, støtter og opmuntrer hinanden. (Sølv og guld deltagelse).
 • Masser af løbende inspiration, øvelser og guidede processer lige til at downloade. (Sølv og guld deltagelse).

Hvornår?

 • Opstart tirsdag den 22. marts 2022.
 • Facebook gruppen med "opvarmning", sparring og inspiration er igang en uges tid før, så vi understøtter en flyvende start.
Steen Beck-Hansen

“"Steen formår at se hele mig, ikke kun lederen, men også mennesket - ja jeg vil næsten sige ikke kun mennesket, men hele sjælen og essensen i mig. Steen formår med sine dybe, men fine spørgsmål at skabe dybe transformerende processer og refleksioner.

At opleve en så dyb transformation på en halv dag, en transformation der ville tage måneder i coaching eller terapi, har været en fuldstændig mindblowing oplevelse. En oplevelse jeg ved også Steen deler – en samtale som gjorde indtryk og en forskel for os begge.

Fra at være fragmenteret tvivlende og usikker. Gik jeg samlet fra samtalen som en hel leder og ikke mindst et helt menneske.

En samtale som kun helt særlige mennesker kan på det helt rette sted, på det helt rette tidspunkt, med den helt rette åbenhed - den timing formår Steen på nærmest magisk vis at have.

Mine dybeste tak for dig Steen!"”

Afdelingsleder Horsens kommune

Steen Beck-Hansen

“Du forstår at formidle/undervise på en utrolig inspirerende og medrivende facon. Der er ingen tvivl om, at du virkelig brænder for stoffet, hvilket har en kraftig afsmitning på forløbet. Med din personlighed og din undervisning blev det for mig en uforglemmelig og meget lærerig oplevelse”.”

Afdelingsleder, Dagplejen, Vordingborg kommune

Steen Beck-Hansen

““Steen er god til at forklare stoffet og sætte tingene i perspektiv. Han skaber tryghed i rummet”.”

Vinding skole, Vejle kommune

Bronze

Kr. 2.550

12 ugers online "live" fordybelse og transformation

12 ugentlige online "live" sessioner á 60-90 min.

 

Sølv

Kr. 2.750

12 ugers online "live" fordybelse og transformation

12 ugentlige online "live" sessioner á 60-90 min.

+

Optagelser af alle sessioner direkte i din indbakke

Guld

Kr. 2.950

12 ugers online "live" fordybelse og transformation

12 ugentlige online "live" sessioner á 60-90 min.

+

Optagelser af alle sessioner direkte i din indbakke

+

Deltagelse i Facebookgruppe for sparring og support

+

Mulighed for træningsmakker "buddy"

+

Guidede transformationsprocesser (audio)

+

BONUS "LIVE" SESSION:

Smid Janteloven væk - omfavn alle dine positive kvaliteter. (45-60 min.)

EKSTRA BONUS "LIVE" SESSION:

Opfølgning online LIVE en måned efter afslutning af dit forløb. (45-60 min.)

Spørgsmål som jeg oftest hører 

Her er nogle af de spørgsmål, som flere har ønsket svar på:

Spørgsmål 1: Hvordan foregår online træningen egentlig?

Træningen foregår LIVE via Zoom, som er et software, som du nemt downloader en gang for alle. 

Spørgsmål 2: Hvad nu hvis jeg ikke kan deltage "live" hver gang?

Det er intet problem. For kun kr. 200 ekstra er du Sølv deltager. Det betyder, at er der moduler, hvor du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at deltage "live", så modtager du optagelsen af modulet dagen efter. Så du kan se det, når det passer bedst for dig.

Spørgsmål 3: Kan jeg downloade materialet?

Alt undervisningsmateriale, herunder arbejdsark, øvelser og guidede processer downloader du bare direkte på din computer. Selve optagelsen af de enkelte undervisningsmoduler er til din rådighed, så længe forløbet kører.

Spørgsmål 4: Behøver jeg i mit forløb at involvere de andre deltagere?

Nej, det behøver du ikke, selvom jeg klart vil anbefale det. Men hvis du helst vil arbejde alene, så gør du det. Og ændrer du mening undervejs, så er er det bare også helt OK.

Det bliver en fantastisk rejse, vi skal på sammen.

Jeg glæder mig til at byde dig

hjerteligt velkommen.

Jeg vil gerne med på rejsen!